/

Μνημόνια Συνεργασίας / Αδελφοποιήσεις

Δεσμοί συνεργασίας και εμπιστοσύνης

Στην πορεία των διεθνών σχέσεων της πόλης καλλιεργούνται σχέσεις με μια σειρά από εταίρους. Με ορισμένους, διαπιστώνεται τέτοια σύμπνοια επιδιώξεων και στόχων που η συνεργασία βαθαίνει και κρίνεται σκόπιμο να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας, σε διάφορους τομείς. Οι σημαντικότερες διμερείς τέτοιες συμφωνίες που έχει υπογράψει η Αθήνα είναι οι εξής: