/

Σφραγίσεις Καταστημάτων ανά Μήνα

Σφραγίσεις Καταστημάτων ανά Μήνα, όπως τηρούνται από το Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Επιχειρήσεις.