Χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης – ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

τμήμα όρων δόμησης, τμήμα όρων δόμησης