Χορήγηση Όρων Δόμησης – ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

τμήμα όρων δόμησης, τμήμα όρων δόμησης