Πληρωμή Οφειλών

τμήμα εσόδων, τμήμα εσόδων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Φυσικό Πρόσωπο:
  • -Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
 2. Νομικό Πρόσωπο:
  • -Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • -Εξουσιοδότηση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου 
  • -Κατασταστικό στο οποίο να φαίνονται τα στοιχεία του Νόμιμου εκπροσώπου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι, οι πληρωμές στα Ταμεία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ με χρήση Καρτών Πληρωμών (VISA, MASTERCARD, MAESTRO) και Επιταγών σε διαταγή Δήμου Αθηναίων (τραπεζικών ή ιδιωτικών λήξης αυθημερόν), βάσει της ΠΟΛ 1289/22-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5855/31-12-2020).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Τμήματος Εσόδων:

 1. Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων: 2105277332 – 2105277333
 2. Κλήσεις Παράνομης Στάθμευσης: 2105277217 – 2105277278 – 2105277251 – 2105277365
 3. Ανταποδοτικά Τέλη: 2105277331
 4. Μισθώματα: 2105277312
 5. Πολεοδομικά – Αποχέτευση: 2105277307
 6. Επισιτιστικά 0,5%: 2105277330
 7. Διάφορα Τέλη – Διαφημίσεις: 2105277312

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Εσόδων: Κτήριο Γενικής Γραμματείας Δήμου Αθηναίων – 3ος όροφος, Ταμεία