Ενημέρωση επιβολής Αναγκαστικών Μέτρων

τμήμα εσόδων, τμήμα εσόδων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Φυσικό Πρόσωπο:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

Νομικό Πρόσωπο:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Εξουσιοδότηση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου 
  • Κατασταστικό στο οποίο να φαίνονται τα στοιχεία του Νομίμου εκπροσώπου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι, οι πληρωμές στα Ταμεία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ με χρήση Καρτών Πληρωμών (VISA, MASTERCARD, MAESTRO) και Επιταγών σε διαταγή Δήμου Αθηναίων (τραπεζικών ή ιδιωτικών λήξης αυθημερόν), βάσει της ΠΟΛ 1289/22-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5855/31-12-2020).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2105277337 – 2105277338Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Εσόδων: Κτήριο Γενικής Γραμματείας Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22 – 3ος όροφος, Γραφείο Αναγκαστικών Μέτρων