Παραλαβή χειρόγραφων Αιτημάτων Πολιτών | 3η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 3ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 3ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103427310

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

3η Δημοτική Κοινότητα

Τριών Ιεραρχών 74,118 51