Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

τμήμα μητρώου αρρένων, τμήμα μητρώου αρρένων