Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων λόγω αλλαγής φυσικής κατάστασης

τμήμα μητρώου αρρένων, τμήμα μητρώου αρρένων