Αρχική άδεια ή νέα δραστηριότητα για καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων, τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων