Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

διεύθυνση αποκέντρωσης και διοίκησης, διεύθυνση αποκέντρωσης και διοίκησης