Προέγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία κέντρου διασκέδασης και ψυχαγωγικών παιδειών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ, ΤΣΙΡΚΟ, κλπ)

διεύθυνση αποκέντρωσης και διοίκησης, διεύθυνση αποκέντρωσης και διοίκησης