Παραλαβή χειρόγραφων Αιτημάτων Πολιτών | 2η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 2ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 2ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία

Στοιχεία Επικοινωνίας

2107522293

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

2η Δημοτική Κοινότητα

Υμηττού 251, Παγκράτι, 116 32