Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) | 2η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 2ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 2ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του. Εφόσον, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών,όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήμα-τος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, Κ.Α.Δ. , υποκατηγορία αν υπάρχει και η δραστηριότητα της επιχείρησης)*, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός , οικοδομικό τετράγωνο) και άλλα ακόμα που αναφέρονται επ’ αυτής.
2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
 Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .
 Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη – αριθμός οικοδομικού τετραγώνου).
4. α) Χρήση γης. Δ/νση Δόμησης, (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 τηλ: 210 5205000).
β) Εάν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ και όπου αλλού ορίζονται από Προεδρικά Διατάγματα, είναι απαραίτητη Χρήση γης από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, (Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικ. Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων, Τμ. Ιστορικών Κέντρων Πόλεων & Παραδοσιακών Οικισμών, Μεσογείων & Τρικάλων 36, 4ος όροφος, Τηλ. 210 3211180, 2106910667).
5. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, μόνο για περιοχές που ορίζονται από Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μακρυγιάννη 2-4, τηλ.210 9238724- 210 3219776 και ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ Λυσίου και Κλεψύδρας 1, τηλ.210 3253059)
6. Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η
7. Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοτυπία ταυτότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

2107522293

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

2η Δημοτική Κοινότητα

Υμηττού 251, Παγκράτι, 116 32