01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 17:26

Πρόσκληση Συνάντησης για το ΤΠΣ Δήμου Αθηναίων στις 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 έως τις 15:00, αμφιθέατρο “Αντ.Τρίτσης” – Πνευματικό Κέντρο, Ακαδημίας 50

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την συμμετοχή σας στην πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη μας (https://www.cityofathens.gr/prosklisi- symmetochikoy-chorikoy-sched/).

Η συμμετοχή σας θα εμπλουτίσει το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων που βρίσκεται σε αρχική φάση εκπόνησης.

Σκοπός κι ευχή του δήμου μας είναι η συμμετοχή αυτή να είναι συνεχής και ενεργός, τόσο κατά την συνολική διάρκεια της εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού σχεδίου, όσο κι αργότερα, στην διάρκεια όλης της πορείας εφαρμογής του. Πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή χαρτών και κειμένων αλλά είναι μια δυναμική πορεία εξέλιξης προς το μέλλον, όπου η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές συνιστώσες.

Στην συνάντησή μας στις 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 έως τις 15:00 στο αμφιθέατρο “Αντώνης Τρίτση” στο πνευματικό Κέντρο επί της Ακαδημίας 50, θα θέλαμε να μας μεταδώσετε τις απόψεις σας σε σχέση με τα παρακάτω κυρίως ζητήματα:

1.Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρέχοντα ζητήματα αιχμής για την Αθήνα; Τα ζητήματα αυτά μπορεί να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά με θετικές προοπτικές (π.χ. η πολιτιστική αίγλη της Αθήνας), σε μειονεκτήματα ή/και μελλοντικές απειλές (π.χ. η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη χώρων πρασίνου κ.α.), ή στην διαχείριση χώρων σημαντικών για τον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων (π.χ. Ελαιώνας).

2.Πώς θα χαρακτηρίζατε την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα μεταφορών και κυκλοφορίας στην Αθήνα;

3.Πώς θα μπορούσε αυτή να βελτιωθεί;

4.Πώς νομίζετε ότι θα είναι η εικόνα της Αθήνας την επόμενη 15ετία; Ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά (α) της πιθανής και (β) της επιθυμητής εξέλιξης της Αθήνας στο μέλλον;

Επιθυμητή θα είναι επίσης η γνώμη σας και για οποιοδήποτε άλλο θέμα θεωρείτε σημαντικό για τον σχεδιασμό στον Δήμο Αθηναίων, επιπλέον των παραπάνω.

Σας περιμένουμε για να σχεδιάσουμε την πόλη μας μαζί,

το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ.νσης Σχεδίου Πόλεως η Αντιδημαρχία Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας και ο Δήμος Αθηναίων.

Γραφείο.Αντιδημάρχου / Deputy Mayor’ s Office , Μάρω Ευαγγελίδου / Maro Evangelidou
Τηλ./Ph. (+30) 210-5237897, 210 3721573 & 210 3721569 / email: [email protected]