05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 09:56

Πρόγραμμα ψηφοφορίας  των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Ανάρτηση της με αρ. 274405/4.10.2023 απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων, σχετικά με το Πρόγραμμα ψηφοφορίας  των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, όπως   ορίζεται στην  με αρ.111519/16.9.2023 απόφαση  του Περιφερειάρχη Αθηνών.