12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 14:58

Πρόγραμμα επαναληπτικής ψηφοφορίας εκλογής Δημάρχου Αθηναίων της 15ης Οκτωβρίου 2023

Ανάρτηση της με αρ. 281062/11.10.2023 απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων, σχετικά με το Πρόγραμμα επαναληπτικής ψηφοφορίας εκλογής Δημάρχου Αθηναίων, της 15ης Οκτωβρίου 2023.