/

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η συντονισμένη δράση για την προετοιμασία της αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων και η θωράκιση των πιο αδύναμων από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα για την Αθήνα. Ήδη γνωρίζουμε πόσο σημαντική, οικονομικά συμφέρουσα κι επείγουσα είναι η πρόβλεψη, η δράση εκ των προτέρων και η προετοιμασία στις κλιματικές συνθήκες που έπονται. Στον Δήμο Αθηναίων ετοιμαζόμαστε γι’ αυτές: χτίζουμε μια πιο πράσινη και βιώσιμη πόλη. O Δήμος Αθηναίων με το ερωτηματολόγιο “Η Αθήνα αλλάζει το κλίμα”, δίνει φωνή στους πολίτες της Αθήνας, σε φορείς και ιδιώτες, καλώντας τους να μοιραστούν την άποψή τους για την κλιματική κρίση στην πόλη μας, πώς επιδρά, τι συνέπειες έχει και τι πιστεύουν ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας για την αντιμετώπισή της. Πες μας την άποψή σου εδώ https://develop.thisisathens.org/el/klima

Ξέρουμε από την εμπειρία άλλων πόλεων, ότι αν εκ των προτέρων θωρακίσουμε ζωτικά συστήματα της πόλης (ενέργεια, νερό, διατροφή, υποδομές), προετοιμάζοντας την για ακραία καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε, από τώρα, καλύτερη ποιότητα ζωής, υγεία, και πιο βιώσιμη ανάπτυξη, πολύ λιγότερα κόστη απ’ ότι μετά τις καταστροφές, και προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Αυτή την στιγμή σε όλο τον κόσμο γίνεται συζήτηση για μια «Πράσινη και Δίκαιη Ανάκαμψη» από την Πανδημία. Η Αθήνα οδεύει ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση, και στο μεταξύ, όπως και πολλές άλλες πόλεις επικαιροποιεί το Σχέδιο Δράσης της για το Κλίμα με ορίζοντα το 2050. Οι άξονες και οι γενικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι οι εξής:

Άξονας 1: Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δομημένου Περιβάλλοντος
Αφορά Τη Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (mitigation).
Γενικός Στόχος Άξονα: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 56,4% έως το 2030 (με έτος βάσης το 2014) και μηδενισμός τους έως το 2050

Άξονας 2: Επιτάχυνση της Μετάβασης σε Βιώσιμη και ‘Έξυπνη Κινητικότητα
Αφορά Την Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Υποστήριξη της Ανθεκτικότητας της πόλης (Adaptation and Resilience).
Γενικοί Στόχοι Άξονα:

 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 56,4% έως το 2030 και μηδενισμός τους έως το 2050
 • Προσβασιμότητα και Συνδεσιμότητα: μέχρι 2030 το 70% του πληθυσμού της πόλης να έχει πρόσβαση μέσα σε 15’ λεπτά με τα πόδια σε έναν χώρο πρασίνου με οικοσυστημικές λειτουργίες

Άξονας 3: Αστική Αναζωογόνηση
Αφορά την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Υποστήριξη της Ανθεκτικότητας της πόλης (Adaptation and Resilience)
Γενικοί Στόχοι Άξονα:

 • Μείωση Υψηλών Θερμοκρασιών στην Πόλη και Έντασης του Φαινομένου Αστικής Θερμικής Νησίδας (UHI)
 • Μείωση Έντασης Τοπικών Πλημμυρικών Επεισοδίων
 • Προστασία της Δημόσιας Υγείας και Υποστήριξη των πιο Ευάλωτων Πληθυσμών
 • Ενίσχυση Βιοποικιλότητας και Υποστήριξη Φυσικών Πόρων
 • Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα
 • Μείωση της Ηχορύπανσης
 • Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας Υποδομών
 • Ενίσχυση της Αθηναϊκής Γειτονιάς και υποστήριξη της Κοινωνικής Συνοχής
 • Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και του Τουρισμού,

και γενικότερα την

 • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Πόλη
 • Μετάβαση μέχρι το 2030 σε 30% Κάλυψη της Επιφάνειας της Πόλης με a. Χώρους Πρασίνου (δεντροστοιχίες αστικά δάση, πάρκα, λόφοι, ιδιωτικό πράσινο και πράσινοι τοίχοι και δώματα) και/ή b. Διαπερατές Επιφάνειες (π.χ. χωμάτινες επιφάνειες, υδατοπερατά υλικά, επιφάνειες με συστήματα βιώσιμής διαχείρισης νερού)
 • Προσβασιμότητα και Συνδεσιμότητα: μέχρι 2030 το 70% του πληθυσμού της πόλης να έχει πρόσβαση μέσα σε 15’ λεπτά περπατήματος σε έναν χώρο πρασίνου με οικοσυστημικές λειτουργίες

Άξονας 4: Διαχείριση και Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας
Αφορά την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Υποστήριξη της Ανθεκτικότητας της πόλης (Adaptation and Resilience).
Γενικοί Στόχοι Άξονα:

 • Μείωση Υψηλών Θερμοκρασιών στην Πόλη και Έντασης του Φαινομένου Αστικής Θερμικής Νησίδας (UHI)
 • Μείωση Έντασης Τοπικών Πλημμυρικών Επεισοδίων
 • Προστασία της Δημόσιας Υγείας και Υποστήριξη των πιο Ευάλωτων Πληθυσμών
 • Ενίσχυση Βιοποικιλότητας και Υποστήριξη Φυσικών Πόρων
 • Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα
 • Μείωση της Ηχορύπανσης
 • Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας Υποδομών
 • Ενίσχυση της Αθηναϊκής Γειτονιάς και υποστήριξη της Κοινωνικής Συνοχής
 • Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και του Τουρισμού,

και γενικότερα την

 • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Πόλη
 • Μετάβαση μέχρι το 2030 σε 30% Κάλυψη της Επιφάνειας της Πόλης με a. Χώρους Πρασίνου (δεντροστοιχίες αστικά δάση, πάρκα, λόφοι, ιδιωτικό πράσινο και πράσινοι τοίχοι και δώματα) και/ή b. Διαπερατές Επιφάνειες (π.χ. χωμάτινες επιφάνειες, υδατοπερατά υλικά, επιφάνειες με συστήματα βιώσιμής διαχείρισης νερού)
 • Προσβασιμότητα και Συνδεσιμότητα: μέχρι 2030 το 70% του πληθυσμού της πόλης να έχει πρόσβαση μέσα σε 15’ λεπτά περπατήματος σε έναν χώρο πρασίνου με οικοσυστημικές λειτουργίες

Άξονας 5: Πρόληψη και αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων
Αφορά την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Υποστήριξη της Ανθεκτικότητας της πόλης (Adaptation and Resilience).
Γενικός Στόχος Άξονα: Η Προστασία του Πληθυσμού, Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος από τους Κλιματικούς Κινδύνους και Μείωση του Κόστους Αποκατάστασης

Άξονας 6: Κυκλικότητα και βιώσιμη διαχείριση νερού και απορριμμάτων
Αφορά την Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Υποστήριξη της Ανθεκτικότητας της πόλης (Mitigation, Adaptation and Resilience).
Γενικός Στόχος Άξονα: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 56,4% έως το 2030 και μηδενισμός τους έως το 2050 & μηδενικά απορρίμματα (zero waste)

 • Ενημέρωση, Εκπαίδευση κι Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή
 • Προστασία του Πληθυσμού
 • Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
 • Λήψη Αποφάσεων και Πολιτικών Βάση Δεδομένων (Data-Driven Decision Making)
 • Απλοποίησης Διαδικασιών και Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Πληροφορία
 • Κοινωνική Συνοχή και Δικαιοσύνη
 • Μείωση Αερίων του Θερμοκηπίου

Άξονας 7: Μετάβαση σε μια Πράσινη και Ψηφιακή Πόλη 
Αφορά την Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Υποστήριξη της Ανθεκτικότητας της πόλης (Mitigation, Adaptation and Resilience).
Γενικοί Στόχοι Άξονα:

 • Ενημέρωση, Εκπαίδευση κι Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή
 • Προστασία του Πληθυσμού
 • Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
 • Λήψη Αποφάσεων και Πολιτικών Βάση Δεδομένων (Data-Driven Decision Making)
 • Απλοποίησης Διαδικασιών και Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Πληροφορία
 • Κοινωνική Συνοχή και Δικαιοσύνη
 • Μείωση Αερίων του Θερμοκηπίου

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ