/

Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6Η & 7Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
210 8664077
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
210 3239201-202, 210 3310397
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
210 7255106, 210 7215019, 210 7211178
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
210 3422316
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΠΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ
210 3402525
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
210 3452551
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
210 3470770
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
210 7485143, 210 7485792
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
210 7789693, 210 7482222-5 (εσωτερικό 140)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
210 9224873