26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 13:05

Δημόσια κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής για το έργο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων έτους 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4782/2021, που αντικατέστησε το άρθρο 172 του ν.4412/2016, για το έργο του Δήμου Αθηναίων με τίτλο «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων έτους 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»