13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 11:29

Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Εργασίες στήριξης και προστασίας της βίλας Κλωναρίδη»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 20 Οκτωβρίου του 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ», σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.