09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 09:21

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου της επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου δημοτικού σχολείου και 34ου νηπιαγωγείου της 1ης ΔΚ, 93ου – 95ου δημοτικών σχολείων και 45ου – 73ου νηπιαγωγείων της 2ης ΔΚ και 76ου – 138ου δημοτικών σχολείων της 3ης ΔΚ του δήμου Αθηναίων»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι την 11η Ιουλίου του 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου της επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 34ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 93ου-95ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ου-73ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ου-138ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», η οποία ορίστηκε κατόπιν της με αριθμό 1199/17-07-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.