18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 14:50

25/01/2024: Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων, προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων στην 2η και 3η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων έτους 2018»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι την 25 Ιανουαρίου του 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων, προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της επιτροπής για την παραλαβή του έργου : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016.