20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 13:31

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ασκούμενων υποψήφιων δικηγόρων

Η δημόσια κλήρωση για την επιλογή των δέκα (10) υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων, θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 11:00 πμ. Λόγω των ειδικών μέτρων η κλήρωση δεν θα γίνει παρουσία των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την Πέμπτη 26-03-2020 με συσχέτιση των αριθμών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που είχε λάβει η κάθε αίτηση.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη δημόσια κλήρωση έχουν καταθέσει αιτήσεις με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

Α/Α   ΑΠ αίτησης

1   063730/13.03.2020
2   056272/05.03.2020
3   063691/13.03.2020
4   065364/18.03.2020
5   064442/16.03.2020
6   064595/16.03.2020
7   064635/16.03.2020
8   064646/16.03.2020
9   065074/17.03.2020
10 064951/17.03.2020
11 061389/11.03.2020
12 065012/17.03.2020
13 061392/11.03.2020
14 065320/18.03.2020
15 065308/18.03.2020
16 063612/13.03.2020
17 062971/13.03.2020