15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 18:38

Curing the Limbo: Το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων για τη συνύπαρξη κατοίκων και προσφύγων στις γειτονιές της Αθήνας

Εκδήλωση γνωριμίας και ενημέρωσης για το πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ένταξης του δήμου Αθηναίων, Curing the Limbo, πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων.

«Διαχειριστήκαμε το προσφυγικό όχι ως ένα συγκυριακό ζήτημα, αλλά ως ένα φαινόμενο που θα απασχολήσει για χρόνια την Ελλάδα και την Ευρώπη. Γι’ αυτό και με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, διαφυλάξαμε την κανονικότητα της πόλης και και την αρμονική συνύπαρξη κατοίκων και προσφύγων. Είμαστε ο πρώτος φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σχέδιο διαχείρισης του προσφυγικού», δήλωσε ο  δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, με την ευκαιρία της παρουσίασης του προγράμματος του δήμου Αθηναίων.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν εκ μέρους των εταίρων του προγράμματος η Αμαλία Ζέπου, αντιδήμαρχος Κοινωνίας των πολιτών και Καινοτομίας, ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων, η Θάλεια Δραγώνα, επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Joshua Kyller country manager της Catholic Relief Services (CRS), η Jana Frey country director της International Rescue Committee (IRC)  και η Μαρία Λογοθέτη, διευθυντήρια του γραφείου δημάρχου Αθηναίων και πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Το Curing the Limbο είναι ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του UIA, είναι να ενθαρρύνει τους δήμους να συνσχεδιάζουν πιλοτικά προγράμματα σε συνέργειες με φορείς από την κοινωνία των πολιτών, ιδρύματα, πανεπιστήμια και πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Το Curing the Limbo κάνει ακριβώς αυτό. Συντονίζει τις δυνάμεις του Δήμου και διασυνδέει τα πεδία εξειδίκευσης των εταίρων του προγράμματος σε ένα ολιστικο μοντέλο ένταξης  μαζί με  ομάδες ενεργών πολιτών στις γειτονιές της πόλης. Η δημιουργία ενός δυναμικού, καινοτόμου και βιώσιμου μοντέλου ένταξης, καθιστά την Αθήνα πρωτοπόρο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον πυλώνα της κοινωνικής καινοτομίας και του νέου τρόπου αντιμετώπισης σύγχρονων προβλημάτων στις πόλεις. Κεντρικός στόχος του προγράμματος το νέο μοντέλο ένταξης να είναι βιώσιμο και εφαρμόσιμο σε μεγαλύτερη κλίμακα, για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών πόλεων.

Αναλυτικότερα, το Curing the Limbo απευθύνεται σε αναγνωρισμένους ενήλικες πρόσφυγες που έχουν αποκτήσει άσυλο στην Ελλάδα μετά το 2015 και μιλούν ελληνικά, αγγλικά, αραβικά, φαρσί ή γαλλικά. Οι πρόσφυγες παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και σεμινάρια οπτικοακουστικής έκφρασης στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων και στις γειτονιές της πόλης, συμμετέχουν σε συνεδρίες εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής, ενισχύουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, ενημερώνονται για τη διαδικασία ενοικίασης ακινήτων στην Αθήνα και αποκτούν τη δυνατότητα αίτησης για οικονομικά προσιτή κατοικία. Με το πρόγραμμα οι πρόσφυγες γίνονται μέρος της πόλης. Διασυνδέονται με τις ομάδες ενεργών πολιτών του συνΑθηνά και συμμετέχουν σε αθλητικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, περιβαλλοντικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Μαζί λοιπόν, η πόλη οι παλιοί και οι νέοι κάτοικοι ενεργοποιούνται, σχεδιάζουν, συνεργάζονται και συνυπάρχουν.

Η Αμαλία Ζέπου, αντιδήμαρχος Κοινωνίας των πολιτών και Καινοτομίας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τόνισε ότι «οι γειτονιές της Αθήνας είναι γεμάτες από μικρές τοπικές πρωτοβουλίες με τις οποίες δικτυώνουμε τους πρόσφυγες ώστε να γίνουν κι εκείνοι μέρος τους, ενώ έτσι αναγνωρίζεται και η πολύτιμη συμβολή των ενεργών πολιτών. Η εμπειρία της ένταξης συμβαίνει στην πολύ μικρή κλίμακα, γύρω απ’ το σπίτι, στην γειτονιά, γνωρίζοντας και δρώντας από κοινού με άλλους. Η καινοτομία βρίσκεται στην αμφίδρομη αυτή μεταμόρφωση, επιλύοντας ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα αποκλεισμού που δεν αφορά μόνο πρόσφυγες αλλά μεγάλη μερίδα Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων πολιτών».

Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων υπογράμμισε ότι «η δέσμευση του Δήμου της Αθήνας στο ζήτημα της ένταξης των Προσφύγων είναι διαρκής και το πρόγραμμα Curing the Limbo είναι μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες μας. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα μας επιτρέψει να προτείνουμε μια καινοτόμα προσέγγιση για την ένταξη των προσφύγων στις πόλεις. Εμείς από την πρώτη στιγμή αντιληφθήκαμε και ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες των προσφυγικών ροών. Απαντήσαμε με πραγματικές λύσεις. Τώρα, σήμερα από εδώ, καλούμε την επόμενη δημοτική αρχή, που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, να δεσμευτεί για τη συνέχιση και τη βιωσιμότητα των δράσεων και του πλαισίου διαχείρισης του προσφυγικού».

Η Μαρία Λογοθέτη, διευθυντήρια του γραφείου δημάρχου Αθηναίων και πρόεδρος της ΕΑΤΑ σημείωσε ότι «στους δήμους παρατηρείται μια αυξημένη δυσκολία γρήγορης ανταπόκρισης στις ανάγκες ενός πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος, κυρίως λόγω των κανόνων προμηθειών, δηλαδή της γραφειοκρατίας. Αυτό δεν αποτελεί μόνο δική μας παθογένεια. Απαντάται και σε άλλες πόλεις και χώρες της ΕΕ. Προκειμένου λοιπόν να παρέχεται η λειτουργική ευελιξία και να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο δήμος Αθηναίων αξιοποίησε τον επιχειρησιακό του βραχίονα, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), η οποία έχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή εμπειρία για την υλοποίηση και εποπτεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Η ΕΑΤΑ ανέλαβε, επιχειρησιακά και διαχειριστικά, την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, σε συνεργασία πάντα με το δήμο Αθηναίων».

Η Θάλεια Δραγώνα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύοντας το εκπαιδευτικό κομμάτι εστίασε στο ότι «το πρόγραμμα σπουδών ελληνικής και αγγλικής γλώσσας είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών μας, δηλαδή στη συμμετοχή και εξοικείωση με την τοπική κοινωνία. Είναι ανοικτό και βασίζεται στη βιωματική μάθηση ενισχύοντας τα ταλέντα τους. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η γλώσσα τους, η κουλτούρα τους και οι εμπειρίες που έζησαν έχει θέση στην τάξη και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Τα μαθήματα σταδιακά συνδυάζονται με τις δράσεις στην πόλη που οργανώνει το συνΑθηνά, μια άλλη στάση του ενταξιακού τροχού».

ο Joshua Kyller country manager της CRS ανέπτυξε το μοντέλο στέγασης και μεταξύ άλλων δήλωσε «ενθουσιασμένος που η CRS συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να φέρουμε σε επαφή τους φορείς της πόλης με τις γειτονιές της Αθήνας. Να υποδεχθούμε τους νέους κατοίκους και να προσφέρουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν τα διαμερίσματά τους προς ενοικίαση. Με το Curing the Limbo χαράσσουμε από κοινού ένα μονοπάτι, ώστε οι νέοι κάτοικοι της πόλης, οι οικογένειες προσφύγων να μην έχουν απλώς πρόσβαση σε στέγαση, αλλά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους σπίτι στην Αθήνα»

Η Jana Frey, country director της IRC συνεχάρη τον δήμο και υπογράμμισε ότι «ο δήμος Αθηναίων ήταν από τους πρώτους που εντόπισε την ανάγκη υποστήριξης της ένταξης των προσφύγων και πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει μια συμμαχία ισχυρών συνεργατών. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του πως δήμοι, ακαδημαϊκή κοινότητα και κοινωνία των πολιτών μπορούν να συμβάλλουν, ο καθένας ανάλογα με τις ικανότητές του, στην ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Εδώ η IRC καταθέτει τη διεθνή της εμπειρία σε ζητήματα ένταξης στην αγορά εργασίας.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στο curingthelimbo.gr