15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 15:29

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κα. Σκουμπουρδή Άρτεμις ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την ονομασία «Μορφωτικό Ίδρυμα Δήμου Αθηναίων»

Δείτε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κα Σκουμπουρδή Άρτεμις ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την ονομασία «Μορφωτικό Ίδρυμα Δήμου Αθηναίων»