15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 15:00

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κα. Γεννηματά Ιωάννα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την ονομασία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»

Δείτε παρακατώ την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κα Γεννηματά Ιωάννα ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την ονομασία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»