15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 14:40

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κα. Γιαννοπούλου Καλλιόπης ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την ονομασία «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»

Δείτε παρακάτω την Aπόφαση Δημάρχου σχετικά με σχετικά με τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κα Γιαννοπούλου Καλλιόπης ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την ονομασία «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»