19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 09:43

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22/1-1-2024 προηγούμενης απόφασης αναφορικα με την τέλεση των πολιτικών γάμων

Δείτε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22/1-1-2024 προηγούμενης απόφασης αναφορικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων