14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 14:10

Απόφαση δημάρχου σχετικά με την σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στον δήμο Αθηναίων