09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 13:12

Απόφαση Δημάρχου που αφορά την μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, της διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινόχρηστων Χώρων στον κ. Ανδρέα Γραμματικογιάννη