23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 09:54

Ανακοίνωση για εγγραφές παιδιών, που ήδη φιλοξενούνται σε σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, 2020-2021

Οι αιτήσεις εγγραφών για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και που θα συνεχίσουν για την περίοδο 2020-2021, καθώς και για τα αδέλφια αυτών, που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. και αφορούν:

•    Νήπια, γεννημένα το έτος 2017 και έως την 31/03/2018

•    Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2018 έως και την 31/03/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Επανεγγραφής22/06/2020 έως 02/07/2020.

Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 03/07/2020 [βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier)].

(Οι νέες εγγραφές παιδιών, θα ξεκινήσουν 05/07/2020 και θα ενημερωθείτε εκτενώς για τις διαδικασίες, με επόμενη ανακοίνωση.)

Για να λαμβάνετε κάθε στιγμή επικαιροποιημένη πληροφόρηση μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.