Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξήντα βιβλίων στα αγγλικά με τίτλο «Ancient Athens & Attica» στις 18 Μαρτίου 2019.
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξήντα βιβλίων στα αγγλικά με τίτλο «Ancient Athens & Attica» στις 18 Μαρτίου 2019.
Ημ/νια: 07/03/2019 17:25:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΙ7Ω6Μ-6ΥΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για μικροκέρασμα ογδόντα ατόμων, που αφορά στην εκδήλωση την οποία διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των λοιπών λειτουργικών εξόδων του Ξενώνα στο Πολιτιστ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για μικροκέρασμα ογδόντα ατόμων, που αφορά στην εκδήλωση την οποία διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των λοιπών λειτουργικών εξόδων του Ξενώνα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη την Τρίτη 12 Μαρτίου.
Ημ/νια: 07/03/2019 17:06:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΩΡΩ6Μ-ΦΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
1. Την απευθείας ανάθεση για προμήθεια εβδομήντα (70) ΄Σταντ Α4 ακρυλικό για το FOURTH MEETING OF THE OECD CHAMPION MAYORS FOR IMNCLUSIVE GROWTH που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
Θέμα: 1. Την απευθείας ανάθεση για προμήθεια εβδομήντα (70) ΄Σταντ Α4 ακρυλικό για το FOURTH MEETING OF THE OECD CHAMPION MAYORS FOR IMNCLUSIVE GROWTH που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
Ημ/νια: 07/03/2019 15:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97Ι6Ω6Μ-Ε7Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Θέμα: Επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014»
Ημ/νια: 07/03/2019 14:58:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΣΥΩ6Μ-ΓΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας της Διευθύντριας του Γραφείου Δημάρχου κας. Μαρίας Λογοθέτη στη Φλωρεντία, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2019, προκειμένου να παρευρεθεί στη Διεθνή Συνάντηση Δημάρχων με τίτλο “Mayors and Transnational Governance” που πραγμ
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας της Διευθύντριας του Γραφείου Δημάρχου κας. Μαρίας Λογοθέτη στη Φλωρεντία, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2019, προκειμένου να παρευρεθεί στη Διεθνή Συνάντηση Δημάρχων με τίτλο “Mayors and Transnational Governance” που πραγματοποιείται από το Florence School of Regulation και το School of Transnational Governance.
Ημ/νια: 07/03/2019 14:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΞΒΩ6Μ-Α5Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς από το “Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΧΛΟΗ»”, ενός κλιματιστικού για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων».
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς από το “Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΧΛΟΗ»”, ενός κλιματιστικού για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 07/03/2019 14:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΥΑΩ6Μ-Μ6Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς από τον “Όμιλο Υγεία”, ιατρικού, οδοντιατρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων προς το 5ο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων».
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς από τον “Όμιλο Υγεία”, ιατρικού, οδοντιατρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων προς το 5ο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων».
Ημ/νια: 07/03/2019 14:39:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΝΔΩ6Μ-09Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αντικατάσταση επιβλέπουσας Μηχανικού για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής
Θέμα: Αντικατάσταση επιβλέπουσας Μηχανικού για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής
Ημ/νια: 07/03/2019 13:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω0ΗΩ6Μ-7ΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΖΕΒΑΤ ΟΓΛΟΥ ΛΙΟΥΖΓΚΑΝ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΖΕΒΑΤ ΟΓΛΟΥ ΛΙΟΥΖΓΚΑΝ.
Ημ/νια: 07/03/2019 13:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΗΜΩ6Μ-9ΒΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 50.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 50.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 5 Κ.Α 6463.999 <<Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης δημοσίευσης των λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου στον Ημερήσιο Τύπο (Υποχρεώσεις Δημοσιεύσεων του Δήμου στον Εθνικό Τύπο κατά τον Ν.4412/2016)
Ημ/νια: 07/03/2019 13:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0Μ2Ω6Μ-3Σ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α. παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων και Β. της συμμετοχής ή μη των φορέων, σύμφωνα με την 2074/2018 Α.Δ.Σ., στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
Θέμα: Έγκριση Α. παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων και Β. της συμμετοχής ή μη των φορέων, σύμφωνα με την 2074/2018 Α.Δ.Σ., στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΑΨΩ6Μ-ΑΑΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α. της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” και β. της επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής υποψηφίων γι
Θέμα: Έγκριση α. της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” και β. της επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής υποψηφίων για το έργο NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020”
Ημ/νια: 06/03/2019 15:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΛ6Ω6Μ-ΗΡΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση ψηφίσματος για τη στήριξη της κινητοποίησης της Ένωσης Γυναικών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8-3-2019 στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Θέμα: Έγκριση ψηφίσματος για τη στήριξη της κινητοποίησης της Ένωσης Γυναικών Εργαζομένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8-3-2019 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 14:00.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ14Ω6Μ-0ΑΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”.
Θέμα: Έγκριση για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΨ0Ω6Μ-4Γ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση εκατό (100) θάμνων στο Δήμο Καισαριανής Αττικής από το φυτώριο του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση εκατό (100) θάμνων στο Δήμο Καισαριανής Αττικής από το φυτώριο του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 06/03/2019 15:29:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ1ΚΩ6Μ-ΕΞΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής «Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 2.275.000,00 €,
Θέμα: Έγκριση για Α. την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής «Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 2.275.000,00 €, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Β. την αποδοχή της κάλυψης της οικονομικής διαφοράς των 817.000,00€ του ανωτέρω έργου, από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 06/03/2019 15:26:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΥ4Ω6Μ-0Λ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα” (ΑΜ 1/2013)
Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα” (ΑΜ 1/2013)
Ημ/νια: 06/03/2019 15:21:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΔ5Ω6Μ-Κ8Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων ως επίσημος εταίρος στην υπό χρηματοδότηση πρόταση Έργου με τίτλο «SISUSTUS – Strengthening“EU-CELAC” international cooperation on sustainable urbanisation:nature-based solutions for restoration and rehabilitatio
Θέμα: Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων ως επίσημος εταίρος στην υπό χρηματοδότηση πρόταση Έργου με τίτλο «SISUSTUS – Strengthening“EU-CELAC” international cooperation on sustainable urbanisation:nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems» με τη συνολική συμμετοχή 25 εταίρων (8 εκ των οποίων προέρχονται από κυβερνητικούς φορείς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020 υπό τη θεματική ενότητα “SC5-13-2018-2019 – Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αειφόρο αστικοποίηση: Λύσεις με βάση τη Φύση (Nature Based Solutions NBS) για την αποκατάσταση και την επανόρθωση των αστικών οικοσυστημάτων”
Ημ/νια: 06/03/2019 15:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΥΞΩ6Μ-5ΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής
Ημ/νια: 06/03/2019 15:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 965ΥΩ6Μ-ΣΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την συμπληρωματική κατανομή έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
Θέμα: Έγκριση για την συμπληρωματική κατανομή έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
Ημ/νια: 06/03/2019 15:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ3ΞΩ6Μ-1ΥΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.