Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
αντιμετ. της δαπάνης για την παροχή υπηρ. εξ΄αποστ. διερμηνείας (Relay Service) στην Ελλ. Νοημ. Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα ή βαρήκοα άτομα, συν. πρ/μού 20.088,00 € κατ/νο ως εξής 11.160,00 € για το ο.ε. 2021 και 8.928,00 € για το ο.ε. 2022.
Θέμα: αντιμετ. της δαπάνης για την παροχή υπηρ. εξ΄αποστ. διερμηνείας (Relay Service) στην Ελλ. Νοημ. Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα ή βαρήκοα άτομα, συν. πρ/μού 20.088,00 € κατ/νο ως εξής 11.160,00 € για το ο.ε. 2021 και 8.928,00 € για το ο.ε. 2022.
Ημ/νια: 22/04/2021 20:05:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9682Ω6Μ-ΧΒ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών ανάρτησης Φωτο - Ανακοινώσεων Τύπου του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών ανάρτησης Φωτο - Ανακοινώσεων Τύπου του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 22/04/2021 19:50:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΩΜΩ6Μ-ΤΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης υλοπ/σης της προγρ. Σύμβ. για την παροχή ολοκλ. υπηρ. ηλεκτρ., μηχαν. και ψηφ. οργάν. κ ανάπτ., συντήρ. καλειτ. υποστ. του Τμήμ. Υποστ. κ Κοιν. Ένταξης Μεταναστ. κ Προσφ. κ των υπηρ. που εποπτ. της Δ/ν Κοιν. Αλληλ. του Δ. Α.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης υλοπ/σης της προγρ. Σύμβ. για την παροχή ολοκλ. υπηρ. ηλεκτρ., μηχαν. και ψηφ. οργάν. κ ανάπτ., συντήρ. καλειτ. υποστ. του Τμήμ. Υποστ. κ Κοιν. Ένταξης Μεταναστ. κ Προσφ. κ των υπηρ. που εποπτ. της Δ/ν Κοιν. Αλληλ. του Δ. Α.
Ημ/νια: 22/04/2021 19:44:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ588Ω6Μ-85Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκρ. 51ου Δημ.Σχολ. και 34ου Νηπιαγ. της 1ης Δημ.Κοινότ., 93ου-95ου Δημ.Σχολ. και 45ου-73ου Νηπιαγ. της 2ης Δημ.Κοινότ. & 76ου-138ου Δημ.Σχολ. της 3ης Δημ.Κοινότ. του Δ. Α.".
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκρ. 51ου Δημ.Σχολ. και 34ου Νηπιαγ. της 1ης Δημ.Κοινότ., 93ου-95ου Δημ.Σχολ. και 45ου-73ου Νηπιαγ. της 2ης Δημ.Κοινότ. & 76ου-138ου Δημ.Σχολ. της 3ης Δημ.Κοινότ. του Δ. Α.".
Ημ/νια: 22/04/2021 19:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ8ΛΩ6Μ-Π4Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 2656/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Μονομελές), με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η με αριθμό εισαγωγής ΑΓ63/2017 αγωγή του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΟ
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 2656/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Μονομελές), με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η με αριθμό εισαγωγής ΑΓ63/2017 αγωγή του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για αποζημίωση για βλάβη που ισχυριζόταν ότι υπέστη από επίθεση αδέσποτου ζώου την 22.01.2014 στην Πλατεία Συντάγματος, στη συμβολή με την οδό Ερμού».
Ημ/νια: 22/04/2021 18:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΜΕΤΩ6Μ-7ΣΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 496,00€, του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΖ 3923 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, επί της οδού ΕΛΑΣΙΔΩΝ 12 στο ΓΚΑΖΙ, από πτώση δένδρου».
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 496,00€, του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΖ 3923 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, επί της οδού ΕΛΑΣΙΔΩΝ 12 στο ΓΚΑΖΙ, από πτώση δένδρου».
Ημ/νια: 22/04/2021 17:43:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΣΖΩ6Μ-ΜΣΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 358,21€, του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΧ 4392 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, ενώ εκτελούνταν εργασίες κλάδευσης μουριάς από συνεργείο πρασίνου
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 358,21€, του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΧ 4392 επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητό του, ενώ εκτελούνταν εργασίες κλάδευσης μουριάς από συνεργείο πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό ΚΩΛΕΤΤΗ 11».
Ημ/νια: 22/04/2021 16:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΛΜΩ6Μ-ΙΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση του από 16.03.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αφορά στο με αριθμό 346/16.03.2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης μολυσματικού υλικού από την ανάδοχο εταιρεία “ΑΠΟΤΕΦΡΩΤ
Θέμα: «Έγκριση του από 16.03.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αφορά στο με αριθμό 346/16.03.2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης μολυσματικού υλικού από την ανάδοχο εταιρεία “ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ”, για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 22/04/2021 15:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΣΘΩ6Μ-ΘΔ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 3-5-6 Δ.Κ..
Θέμα: ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 3-5-6 Δ.Κ..
Ημ/νια: 22/04/2021 13:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΧ6Ω6Μ-ΠΒΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πετσόβου, στο τμήμα της από την οδό Εμμανουήλ Μπενάκη έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητες για την
Θέμα: Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πετσόβου, στο τμήμα της από την οδό Εμμανουήλ Μπενάκη έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ 158 και ΕΑ 159/2017 1ης Δ.Κ.”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 319/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 21/04/2021 16:59:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΓ1Ω6Μ-30Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή πρόθεσης δωρεάς μελέτης και έγκριση εκπόνησής της από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τη μελέτη ανάπλασης της παιδικής χαράς – κήπο Ακροπόλεως που βρίσκεται στην οδό Ραγκαβά στην Πλάκα, σύμφωνα με την από 13-
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή πρόθεσης δωρεάς μελέτης και έγκριση εκπόνησής της από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τη μελέτη ανάπλασης της παιδικής χαράς – κήπο Ακροπόλεως που βρίσκεται στην οδό Ραγκαβά στην Πλάκα, σύμφωνα με την από 13-04-21 εισήγηση της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
Ημ/νια: 21/04/2021 16:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΦ6ΥΩ6Μ-2ΧΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Α) της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λέσχης Φιλίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην 6η Δημοτική Κοινότητα και Β) της διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου.
Θέμα: Έγκριση Α) της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λέσχης Φιλίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην 6η Δημοτική Κοινότητα και Β) της διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου.
Ημ/νια: 21/04/2021 16:51:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 661ΖΩ6Μ-ΘΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση τον τομέων οδοκαθαρισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση τον τομέων οδοκαθαρισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 21/04/2021 16:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΛΜΩ6Μ-ΦΛ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) την άσκηση αρμοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν. 3852/10, β) την παράταση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) επί της οδο
Θέμα: Έγκριση για α) την άσκηση αρμοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν. 3852/10, β) την παράταση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) επί της οδού Ασκληπιού αρ. 31 και Ναβαρίνου αρ. 2-4, αρχής γενομένης από 1/3/2021 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών έως 31/05/2021, από την Κεντρική Κλινική Αθηνών για τη διεξαγωγή των RAPID TEST και γ) τον ορισμό του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στο ποσό των 5.127,48€
Ημ/νια: 21/04/2021 16:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΡΤΩ6Μ-Κ93
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάργηση της θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΗΝ 3333 σε άτομο με αναπηρία στην οδό Ερεχθείου 21.
Θέμα: Κατάργηση της θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΗΝ 3333 σε άτομο με αναπηρία στην οδό Ερεχθείου 21.
Ημ/νια: 21/04/2021 15:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ2ΖΩ6Μ-8ΘΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάργηση δύο θέσεων στάθμευσης που είχαν παραχωρηθεί για τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς.
Θέμα: Κατάργηση δύο θέσεων στάθμευσης που είχαν παραχωρηθεί για τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς.
Ημ/νια: 21/04/2021 15:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ96ΒΩ6Μ-ΘΝ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάργηση της θέσης στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί για όχημα για τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών, στην οδό Ιωάννου Πάγκα.
Θέμα: Κατάργηση της θέσης στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί για όχημα για τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών, στην οδό Ιωάννου Πάγκα.
Ημ/νια: 21/04/2021 15:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΨ6Ω6Μ-ΡΣΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης για όχημα ατόμου με αναπηρία, και την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας στην ειδική πινακίδα σήμανσης, από ΚΜΡ 9254 σε ΧΕΙ 5357στην οδό Κονοπισοπούλου 12,
Θέμα: Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης για όχημα ατόμου με αναπηρία, και την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας στην ειδική πινακίδα σήμανσης, από ΚΜΡ 9254 σε ΧΕΙ 5357στην οδό Κονοπισοπούλου 12,
Ημ/νια: 21/04/2021 15:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΗΣΩ6Μ-8ΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) την κατάργηση μίας (1) θέσης «μονίμων κατοίκων» στην ελεγχόμενη στάθμευση και μετατροπή της σε ειδική θέση και β) την παραχώρηση σε περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης μίας (1) θέσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΧΡ 3410 , ατόμου με αναπηρία στην
Θέμα: Έγκριση α) την κατάργηση μίας (1) θέσης «μονίμων κατοίκων» στην ελεγχόμενη στάθμευση και μετατροπή της σε ειδική θέση και β) την παραχώρηση σε περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης μίας (1) θέσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΖΧΡ 3410 , ατόμου με αναπηρία στην οδό Αριστοδήμου 21.
Ημ/νια: 21/04/2021 15:06:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ7ΞΩ6Μ-ΩΩΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 23.817,92€, στον ΚΑ 6473.004 Φ15 με τίτλο “ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”, για την παροχή της υπηρεσίας χαρτογράφησης του κοινωνικού δικτύου υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων και προσδιορισμού δεικτών
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 23.817,92€, στον ΚΑ 6473.004 Φ15 με τίτλο “ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”, για την παροχή της υπηρεσίας χαρτογράφησης του κοινωνικού δικτύου υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων και προσδιορισμού δεικτών παρακολούθησης».
Ημ/νια: 20/04/2021 17:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ52Ω6Μ-Ψ2Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.