01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:55

07-12-2021: Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 7 Δεκεμβρίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.