30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 15:10

30/12/2020 – 11/01/2021: “Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δ.Α για το 54οΝ.Α βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019”

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2.γ. του Ν.4412/2016,του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’). Που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του ΥΠΑΙΘ, προϋπολογισμού 411.000€.