28 ΜΑΪ́ΟΥ 2021 09:00

28/05/2021 – 02/06/2021: Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με Α.Π. 66466-10-03-21 «Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι την 2/6/21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων, της επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου “Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων έτους 2017 (Φιλόδημος ΙΙ) με Α.Π. 186461-8/07/2019” σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016.