23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 06:00

23/09/2022 – 26/09/2022: Διαβούλευση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτικές οδούς,  που αφορούν στην εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Ηλεκτρολογικού  – Τμήμα Συντήρησης Δικτύου, Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών, Δ/νση: Αναπαύσεως & Ραζηκότσικα 20, Τηλ.: 210-9235732)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 26.9.2022 και ώρα 09:00.