22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 12:50

22/01/2021 – 25/01/2021: Διαβούλευση για την επικαιροποίηση σημείων τοποθετήσεως κάδων για περισυλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 228/2020 Α.Δ.Σ. και την έγκριση ως προς την επικαιροποίηση σημείων στις επτά Δημοτικές Κοινότητες για την τοποθέτηση κάδων για την περισυλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών ,το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης Τμ.Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Ιερά Οδός 151, τηλ. 210-3402486)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected]  έως την 25.1.2021 και ώρα 09:00.