21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 06:24

21/04/2023 – 24/04/2023: Διαβούλευση για προσωρινή, σημειακή διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Μ.Σαρκουδίνου 94

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινή, σημειακή διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Μ.Σαρκουδίνου 94 (Ο.Τ. 78/47)-2η Δ.Κ.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, Δ/νση Αθηνάς 16. τηλ. : 210 3218362)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 24.4.2023 και ώρα 09:00.