17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 10:25

18/11/2023 – 19/11/2023: Εμπορική έκθεση «Είδη οπτικών καταστημάτων, σκελετοί, φακοί, φακοί επαφής»

Αντικείμενο της Εμπορικής Έκθεσης
ΕΙΔΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΟΙ, ΦΑΚΟΙ, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11/2023 – ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11/2023 ΑΠΟ 12:00-21:00
KYΡΙΑΚΗ  19/11/2023 ΑΠΟ 10:00-20:00

ΤΟΠΟΣ:
Σε εκθεσιακό χώρο στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.