18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 11:50

18/11/2022 – 21/11/2022: Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών για την «Eπισκευή και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες δημοτικές οδούς, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Ηλεκτρολογικού-Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Υποδομών, Δ/νση: Αναπαύσεως & Ραζηκότσικα 20, τηλ. : 210 9235732)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 21.11.2022 και ώρα 09:00.