05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:55

15-09-2022: Κλήρωση για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κτιρίου επί της οδού Λιοσίων και Αχαρνών για την στέγαση αστέγων του Δ. Αθηναίων λόγω της γενικής οδηγίας για την προφύλαξη από τον κορωναϊό»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι την 15 Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00  στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων, προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ», σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016.