08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 12:58

15/06/2022: Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Δημιουργία χώρου ημερήσιας φροντίδας και στέγασης προσφύγων στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 15 Ιουνίου του 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»., σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.