14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 00:21

14/07/2023 – 17/07/2023: Διαβούλευση για τον νέο κανονισμό για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Nέος κανονισμός για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων, σε αντικατάσταση του παλαιότερου κανονισμού, που είχε εγκριθεί με την με αριθμό 1542/2016 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων/Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Δ/νση : Αθηνάς 16 / Λιοσίων 22, Τηλ. : 210 5226937 / 210 5277306)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 17.7.2023 και ώρα 09:00.