10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:39

13-10-2021: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Αθηναίων»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο  ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5109432  που υποδιαιρείται σε δύο Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Δήμου Αθηναίων Φ64/Δ72, Κ.Α.:7311.107