09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 11:45

10/07/2020 – 14/07/2020: “Διαβούλευση -Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ακαδημίας, Φιλλελήνων, Ερμού, Αθηνάς και Βασ. Όλγας”

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ακαδημίας, Φιλλελήνων, Ερμού, Αθηνάς και Βασ. Όλγας για την εκτέλεση εργασιών του έργου : «Προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου, για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του κέντρου Αθήνας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοιού Covid-19», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected])  έως την 14.7.2020 και ώρα 09:00.