09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 09:13

10/07/2020 – 14/07/2020: “Διαβούλευση -Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ικαρέων, μεταξύ της οδού Ζαγρέως και της οδού Περσεφόνης “

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ικαρέων, μεταξύ της οδού Ζαγρέως και της οδού Περσεφόνης, διάρκειας ενενήντα ημερών, απαραίτητη για το προς εκτέλεση έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ160/2016 2ης και 3ης Δ.Κ. Αποχετευτικών Δικτύων Ακαθάρτων και των Συνδέσεων ακινήτων 2ης & 3ης Δ.Κ.», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected]) έως την 14.7.2020 και ώρα 09:00.