09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 11:51

10/07/2020 – 14/07/2020: “Διαβούλευση -Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο κέντρο της πόλης των Αθηνών”

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected])  έως την 14.7.2020 και ώρα 09:00.