28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 10:55

05/09/2023: Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στεγάστρου και βασικών υποδομών της Βαρβάκειου αγοράς του δήμου Αθηναίων»

Από τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αθηνάς 16, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016