04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 11:19

04/02/2019 – 06/02/2019: Διαβούλευση – Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δ. Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δ. Αθηναίων,
το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected], έως την 06-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.